Hyresvillkoren

Hyresvillkoren

HYRESAVTAL
 
Hyresvillkoren
 
1. Hoppslotthyran betalas i förskott.
 
Normalpriser:
 
Frozen -hoppslott 99 € / Dygn (Med Moms 24%)
Spiderman -hoppslott 79 € / Dygn (Med Moms 24%)
 
 
Hyran bör va betald på kontot FI77 1880 3500 0225 92 ett dygn innan hyrningen sker.
 
Vid betalningen ska meddelas hyrestagarens namn och telefonnummer.
 
2. Kunden får inte hyra vidare produkter.
 
Kunden är ansvarig för att följa de regler som följer:
 
-Hoppslott får användas enbart under kontroll av en vuxen person.
 
-Endast en vuxen person får montera och installera hoppslottet
-Hoppslotten får användas endast av barn 4-13 år och max 7 personen samtidigt.
-Man måste se efter att djuren inte har tillgång till produkten 
-Skor, glasögön, smycken och övriga vassa föremål får inte användas i hoppslottet.
 
-Ingen mat eller dryck i hopslottet.
-Hoppslottet skall vara placerad till jämn, stadigt och slät yta.
-Skyddspresenningen ska monteras under hoppslott, innan användning
-Hoppslottet ska vara stadigt monterad med flera kil som följer med
-Hoppslott som är monterad på utsidan får ej används när det är våt pga. säkerhetsskäl.
-Hoppslott får skador, om det flyttas eller skuttas på en ojämn uta.
-Vuxna skall alltid kontrollera att slottet är placerad säkert.
-Hoppslottet ska vara helt ifylld innan användning
 
-Det är strängt förbjudet att använda produkten som har skador.
 
-I hoppslottet fås ej bråtas, springas, knuffas eller skuffas.
 
-Det är strängt förbjudet att hänga eller sitta på hoppslottets sidor.
 
-Allvarliga personskador kan orsakas av hoppslottet, om inte en vuxen följer med användning, och förklarar regler åt barn.
 
-Fysiskt eller psykiskt hindrad vuxen får inte fungera som övervakare.
 
RETURERINGEN
 
Hoppslotten retureras rena och torra, packad i bärpåse med tillbehör som följd med.
 
Av returering av en smutsig produkt, så debiterar vi 50 € för städningen.
 
Kunden sköter att produkten retureras enligt avtalen.
 
 
För fördröjningen av retureringen debiteras dubbelhyra för dygn.
 
Kunden är ansvarig för försvunna eller skadad egendom.
 
 
Hyrestagaren accepterar med sin underskrift, godkännande av dehär regler.
 
 
Vid eventuella skador eller stöld, kontakta omedelbart ägaren.
 
Telefon 050-491 8401 / Kai Järvinen